Tähtieto on nyt Rekisteröity yhdistys

Tähtieto on nyt Rekisteröity yhdistys

Yritys Tähtitieto jäi historiaan 30.4.2015 ja yhdistys Tähtitieto Ry astui areenalle 1.5.2015 täysin erilaisena Uuden Virtauksen Ohjauksessaan.

Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja tukea kansalaisten omaehtoista tervettä elämäntapaa ja positiivisia asenteita kaikkea elollista kohtaan, sekä koota itsestään vastuunsa kantavat harrastajat yhteiseen toimintaan. Henkisten arvojen ja henkisen kehityksen nostaminen on perustavoitteemme.

Yhdistyksen periaatteena on myös uudistaa, kehittää ja edistää kansalaisten omakohtaista vastuun ottamista itsestään ja läheisistään. Tuemme kansalaisten perustuslaillista, yksilön vapautta ja omaa itsemääräämisoikeutta elämään ja asenteisiin. Lujitamme käytännöllisiä terveitä elämäntapoja.

Periaatteitamme on myös luontoa, ympäristöä ja kestävää kulutusta edistävä tilannekohtainen opetus ja toiminta.
Kunnioitamme jokaisen omakohtaista vilpitöntä elämänkatsomusta ja vakaumusta kaikkia elämän peruskysymyksiä ja arvoja kohtaan. 

Numerologia yhdistyksen toiminnassa

Kohtalon numerologiaa Yhdistykselle:
1 on Tahto, Tarkoitus, Suunnitelma.
5 on Henkinen Vapaus ja omatoimisuus
8 Korkeammassa tarkoituksessa = Auttaja, tullut auttamaan, ei autettavaksi ja toiminta fyysisyydessä; organisoiminen ajassa ja tilassa!

Persoona 1 ja Sielu 5 on yhteensä 6 eli tehtävä ihmisenä ihmisten joukossa.

Sielu 5 ja Korkeampi Henkisyys 8 on yhdessä 13 Korkeammassa Tarkoituksessa oleva uuden Ajan Mestarin Voima (kaksitoista opetuslasta ja mestari). Toiminta moniulotteisessa ajassa ja tilassa 4 eli erityyppiset projektit (laatu, sisältö, muoto). Toteuttaminen virittyy planetaaristen tarpeiden ohjauksen mukaan.

Yhdistyksen Elämänpolku ja tarkoitus on 1 + 5 + 8 = 14 eli 5 vapautua ja vapauttaa omakohtaisen toiminnan kautta, Korkeamman Henkisyyden Sisäisellä Ryhmäohjauksella, sielullisesta vapaasta tahdostaan, sisäistä ohjaustaan kuuntelevat ja noudattavat yksilöt ryhmineen raskaiden värähtelyiden sitovasta orjuudesta.

Mukaan toimintaan

Jäsenetuna saat alennuksia kursseista, tapahtumista ja tuotteista.
Jäsenille järjestetään myös tapaamisia ja lähetetään toimintaa koskevia tiedotteita.
Uudelle jäsenelle lähetetään numeroitu jäsenkortti!
Varsinainen jäsen: Jäsenmaksu 30 € / vuosi.
Perhejäsen: Jäsenmaksu 15 € / vuosi.
Kannattajajäsen 90 € / vuosi.

www.tahtitieto.fi